JINAK 

sdružení nezávislých kandidátů

   ... jsme skupina aktivních lidí žijících v Mokré - Horákově, lidí odhodlaných kráčet JINAK

... jsme lidmi, kteří mají čerstvou chuť podílet se na rozvoji našeho společného domova

... JINAK žije z Vašich názorů, volte JINAK!

V nedávné době byli všichni zastupitelé naší obce požádáni paní starostkou o zaslání návrhů projektových záměrů do rozvojové strategie MAS Slavkovské bojiště, které může obec v následujících letech (2021 - 2027) realizovat.


Šťastný nový rok 2021 přeje sdružení nezávislých kandidátů JINAK.