Aktuality

JINAK

V sobotu 17.9.2022 uspořádal spolek Jinak ve spolupráci se základní školou Mokrá-Horákov 1.ročník festivalu zájmových kroužků a aktivit pro děti i dospělé Kroužkobraní. Akce byla hojně navštívena a věřím, že si všichni z nabídky více než 50 možností vybrali. Atmosféru můžete posoudit na přiložených fotografiích. Poděkování patří všem, kdo se akce,...

Kroužkobraní

09.09.2022

Přijďte se seznámit s volnočasovými aktivitami v obci. Akci pořádá Spolek Jinak.

Letošní komunální volby se kvapem blíží. Často se setkáváme s dotazy, jak vlastně hlasovat, aby byl hlasovací lístek platný. A taky jestli kroužkovat nebo nekroužkovat. Máme zde pro vás volební simulátor, kde si to můžete vyzkoušet. Pokud chcete plně podpořit naše sdružení nezávislých kandidátů, nejlépe je zakliknout celou kandidátku u názvu...

Spolek Jinak

07.09.2022

Spolek Jinak vznikl na začátku roku 2020, zakládajícími členy byli Filip Malota jako předseda, dále Petr Křešťák a Eva Jochecová.

Se stezkami lesem za pokladem se roztrhl pytel, tak aby Mokrá - Horákov nezůstala pozadu, jednu jsme pro vás připravili. Začíná u koupaliště v Mokré, na informační tabuli najdete přivítání a mapku trasy. Ta je ve stručnosti následující - Bahencem směrem k Mokerské hájence, potom po asfaltce doleva směr Horákovská hájenka, zhruba uprostřed po...

V nedávné době byli všichni zastupitelé naší obce požádáni paní starostkou o zaslání návrhů projektových záměrů do rozvojové strategie MAS Slavkovské bojiště, které může obec v následujících letech (2021 - 2027) realizovat.