Aktuality

JINAK

V nedávné době byli všichni zastupitelé naší obce požádáni paní starostkou o zaslání návrhů projektových záměrů do rozvojové strategie MAS Slavkovské bojiště, které může obec v následujících letech (2021 - 2027) realizovat.

Připravili jsme pro rodiče s dětmi (cca 3-6 let) stezku s drobnými úkoly. Tématem jsou zvířata našich lesů. Délka stezky cca 1,5 km, začátek pod velkou skálou na Skalce (kolem obecního úřadu směrem do "dědiny" a uličkou doprava do kopce). Na konci vás čeká poklad 😊 obrázek na památku a malá sladkost. Bude fajn, když rodiče přibalí na cestu pytlík...