Článek ekologické komise ve Zpravodaji

30.06.2019

Co uděláme s neukázněnými pejskaři?

V Mokré s námi žije 151 pejsků a v Horákově je jich zaregistrovaných 63. Většina jejich páníčků dodržuje Obecně závaznou vyhlášku č. 39/2003 o povinnostech majitelů psů. Brání jejich volnému pohybu na veřejných prostranstvích bez vodítka nebo náhubku a má je stále v dohledu a pod kontrolou. Nedovolí jim vstupovat na místa určená pro hry dětí a jejich okolí, ale hlavně dbá na to, aby neznečisťovali veřejné prostranství. V případě, že k tomu přesto dojde, splní si svoji povinnost a bez zbytečného odkladu psem způsobenou nečistotu odstraní. (Kdyby někomu nebylo jasné, o čem v tomto místě vyhláška hovoří, tak se jedná o psí exkrement a jeho následné uklizení do nádoby k tomu určené nebo do komunálního odpadu). Prostory pro venčení psů vyhláška stanovuje v Mokré za úrovní cesty ke garážím pod kotelnou a mezi lesem a těmito garážemi a v ostatních případech kdekoliv mimo obytnou část obce Mokrá - Horákov.

Ale máme tady bohužel i druhou skupinku pejskařů. Ti  svého psa při venčení nemají stále pod dohledem, neuklízí po nich exkrementy a nechají je volně pobíhat i na veřejném prostranství a v okolí dětských hřišť. Nebezpečí takového jednání nespočívá pouze v tom, že by pes bez kontroly mohl někoho pokousat a že si domů na botách odneseme něco, co jsme opravdu nechtěli. Psí  exkrementy mohou obsahovat mimo jiné i vajíčka škrkavek a zárodky salmonelózy psů, které se šíří i ze suchých výkalů například při sečení trávy a jsou zdrojem nákazy nejen pro psy, ale také i pro lidi.

Co s těmito neukázněnými pejskaři uděláme? Výše uvedeným jednáním se dopouští přestupku proti pořádku, za který jim může být uložena pokuta až do 100 000 Kč. (§ 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). Mnohem lepší řešení pro obě strany však bude, když si budeme všichni všímat svého okolí, nezůstaneme lhostejní, neukázněné pejskaře upozorníme, případně poradíme správný postup a k sankcím přistoupíme až v krajním případě, kdy domluva nebude možná.