Cvičení rodičů s dětmi

30.06.2019

Od konce září do května ožívá tělocvična i hlasy našich nejmenších. Každé úterý je tu cvičení rodičů s dětmi. Schází se skupina dvou- až čtyřletých sportovců s různě starými sourozenci. Za ty dva roky, kdy cvičení vedu je tu moc hezká parta lidí. Rodičů a prarodičů, kteří si rádi zablbnou s dětmi, umí si ze sebe udělat srandu a spoluvytvářet prostředí pro hry dětí. A já bych se o to chtěla podělit s Vámi všemi.

Protože děti mají rády rituály a chtějí vědět, že něco začíná a pak končí, zahajujeme každou hodinu stejnou písničkou a přivítáním v kruhu. Podle ročních období a témat cvičíme na pohybové říkanky a hrajeme jednoduché hry. Následuje volná část hodiny s opičí dráhou nebo stanovišti, které každý prochází vlastním tempem.

V průběhu roku vzrůstá i náročnost hodiny. Pro děti to není jen hodina, tělocviku, je to často první setkání s kolektivem a adaptací na něj. Poprvé se některé učí chvíli posedět, napodobují a rozvíjejí pohybové dovednosti, slovní zásobu, rytmické cítění. Dávají pozor na mladší kamarády, čekají, až na ně přijde řada, dodržují nová pravidla a respektují další autoritu. Jsou to velké věci pro tam malé sportovce a postupně je zvládají s bravurou a elegancí. 

Ale je to právě rodič, kdo je pro cvičení rodičů s dětmi nejdůležitější. On dítě přivede, podpoří, vede a rozvíjí. V jeho aktivitě se odráží i aktivita dítěte. A tady se sešli báječní rodiče. Ne každý má po práci náladu běhat jako kůň a vozit potomstvo na žíněnce nebo prolézat v týmu tam a zpět obručí. Děkuji Vám! Za to, že jsem Vás mohla poznat, za to, že jste nikdy nelitovali námahy a pomáhali s přípravou a úklidem pomůcek a stanovišť, hlídali nejen své děti, ale koukali i na ty okolo a dokázali tím vytvořit bezpečné prostředí, kde se každé dítě může cítit pěkně. Bylo a je mi s Vámi moc hezky a jsem ráda za tak hojnou účast. A vy ostatní, přijďte taky někdy mezi nás. Neuděláme z Vašeho dítěte za rok úspěšného jogína, významného golfistu, ani olympionika na počkání, ale užijete si s námi legraci a program přiměřený věku a s dětmi snad příjemně strávíte čas.