Krátké shrnutí nejdůležitějšího z 10. zastupitelstva obce, konaného dne 20.5.2020 v 18 hod. v mediatéce

26.05.2020

Protože se tentokrát naši zapisovatelé nemohli zúčastnit jednání, přinášíme v bodech pouze souhrn. Detaily jednání včetně hlasování v jednotlivých bodech najdete určitě už brzy v oficiálním zápisu obce.

  • Rozpočtové opatření č. 2/2020 - rozpočet byl navýšen o 2 200 000 Kč, upravený rozpočet tedy v tuto chvíli je vyčíslen na 54 433 200 Kč
  • Sportovcům byla schválena dotace z rozpočtu obce na provoz a to TJ Mokrá - Horákov 310tis Kč a FC Mokrá - Horákov částka 210tis. Kč.
  • Co se týká pokračování v projektu Zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky - v tuto chvíli se čeká na definitivní stanovisko ohledně přidělení dotace
  • Dále také čekáme na rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace na projekt "Přístavba dílen v ZŠ Mokrá - Horákov"
  • Veřejná zakázka malého rozsahu - parkovací stání podélná (u školky) - na základě výběrového řízení byla schválena nejvýhodnější nabídka firmy Simostav s.r.o. s nabídkovou cenou 415 321,72 Kč bez DPH
  • Žádost AP Stomatologie s.r.o. o finanční spoluúčast při vybavení zubní ordinace (spuštění druhé plnohodnotné ordinace) - téměř všichni zastupitelé jsou žádosti nakloněni, úřad pracuje na tom, aby zajistil vhodný postup
  • Návrh na odkup nemovitosti Mokrá 353 (drogerie). ZO pověřilo radu obce přípravou smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s majitelkou objektu (cena 9 mil. Kč) a zadáním studie na využití pozemku, přípustné využití je občanská vybavenost (služby, obchody, prostory pro samosprávu, obecní byty. Pro účel zpracování bude jmenována pracovní skupina (z každé strany či uskupení jeden člen - u nás Iva Zahrádková).

Pro naši skupinu je velice potěšující jedna zpráva ohledně pumptracku. Dlouho jsme hledali lokalitu, která by byla přístupná dětem, bezpečná a na pozemku, který obec vlastní. Nakonec jsme vyhodnotili jako nejvhodnější hřiště pod Horákovem. Jednoduchý pumptrack bude ve tvaru pravděpodobně ležaté osmičky kopírovat parkoviště směrem ke schodišti do Horky. Tato hliněná dráha nebude zasahovat do oblasti v zimě využívané pro tvorbu ledové plochy. Oslovili jsme všechny dotčené - tj. FC Mokrá - Horákov, TJ Mokrá - Horákov (speciální dík tandemu Radim + Staňa Kolářovi), stavební a ekologickou komisi. Všem MOC děkujeme za kladné stanovisko, které nás posouvá zase o krůček blíž samotné realizaci. Děkujeme za pověření Rady obce k zadání projektu a dalšímu postupu.