Kroužkobraní fotogalerie

17.09.2022

V sobotu 17.9.2022 uspořádal spolek Jinak ve spolupráci se základní školou Mokrá-Horákov 1.ročník festivalu zájmových kroužků a aktivit pro děti i dospělé Kroužkobraní. Akce byla hojně navštívena a věřím, že si všichni z nabídky více než 50 možností vybrali. Atmosféru můžete posoudit na přiložených fotografiích. Poděkování patří všem, kdo se akce, i přes chladnější počasí zúčastnili, zejména "vystavovatelům" ZŠ Mokrá-Horákov, ZUŠ Mokrá-Horákov, Skautům, oddílu stolního tenisu, horolezeckému oddílu MOLE, oddílu minivolejbalu, Fantázii, SK Renocar Podolí (basketbal), SK Trops Brno (atletika), FC Mokrá-Horákov, Otevřenu pro děti (angličtina), Deskohernímu klubu, Knihovnickému kroužku, Klubu přátel kultury, Klubu seniorů a oddílu cvičení Pilates. Jménem spolku Jinak bych rád poděkoval hlavní organizátorce Michaele Bartoníkové. Také děkuji za skvělou spolupráci základní škole a panu řediteli Pětivlasovi, stejně tak jako obci za pomoc při přípravě materiálů k akci. Na akci byl k dispozici i katalog se všemi prezentovanými aktivitami. Ten je k dispozici v tištěné podobě v knihovně a bude ke stažení i na stránkách Jinak.