Návrhy na MAS projekty

22.07.2021

V nedávné době byli všichni zastupitelé naší obce požádáni paní starostkou o zaslání návrhů projektových záměrů do rozvojové strategie MAS Slavkovské bojiště, které může obec v následujících letech (2021 - 2027) realizovat.

Naše návrhy jsou následující:

 • Projekt na vybudování komunikace spojující Horákov s hlavní silnicí vedoucí do obce takříkajíc "z druhé strany" tj. buď vybudování ostrůvků a ošetření majetkových vztahů na stávající cestě okolo zámečnictví Macháček a JZD a zpřístupnění z této strany, nebo projekt na komunikaci úplně novou navazující na novou cestu na Půllánech směrem dolů ke křižovatce na Cemo (k vodárně) ... případnou variantu zvolit v diskuzi na veřejném jednání zastupitelstva
 • Vybudování nebo obnovení polních cest na pozemcích vlastněných naší obcí, pronajímaných JZD Podolí, zbudování remízků
 • Rekonstrukce a přístavba pater budovy č.p. 348 (pošta) s obdobným záměrem jako byl při odkupu drogerie, tj. vybudování "domu služeb", přestěhování Obecního a Stavebního úřadu, vybudování komerčních prostor k pronájmu, byty pro lékaře, startovací byty, byty pro seniory ap. Specifikovat na veřejném jednání zastupitelstva obce
 • Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ
 • Zateplení obecních budov
 • Fotovoltaické elektrárny na obecní budovy a koupaliště
 • Plán péče o VKP, prvotní údržba
 • Cyklostezka kolem Cementárny do Sivic a z Mokré do Velatic
 • Revitalizace lesa
 • Retence dešťové vody obecních budov
 • Dětská hřiště - hrací prvky, skate park, sportovní prvky typu workoutové hřiště