Pozvánka na 2.zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

26.11.2018

Zveme Vás na druhé veřejné jednání zastupitelstva obce! A to v úterý 27.11. v 18 hod. Na programu bude mimo jiné návrh nového jednacího řádu.

Rádi bychom ho doplnili o následující:

  •  zveřejňování materiálů určených pro jednání zastupitelstva obce předem na webových stránkách
  • zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva obce na webových stránkách a obecních vývěskách, včetně jmenného záznamu o výsledku hlasování
  • pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva, který je následně zveřejněn na internetových stránkách obce za dodržení požadavků zákona na ochranu osobních údajů

Oficiální pozvánka na stránkách obce:

https://www.mokra-horakov.cz/pozvanka-na-2-zasedani-zastupitelstva-obce-mokra-horakov/d-39513