První rok práce za námi

05.12.2019

Uteklo to jako voda a s příchodem konce kalendářního roku 2019 troška bilancování.

Do komunálních voleb v roce 2018 jsme šli s chutí podílet se na práci pro obec. Jen o několik málo hlasů nám unikl druhý mandát v zastupitelstvu obce. Zastupuje nás tedy jen Eva Jochecová, která přijala nabídku na práci i v Radě obce.

Prvním bodem našeho volebního programu bylo šíření informací o dění na obci, transparentnost. Zpřístupnění zápisů ze zastupitelstva široké veřejnosti, včetně informace jak kdo v jednotlivých bodech hlasoval. Tento krok se podařil a to vidíme jako první a pro nás dost zásadní úspěch. Rádi bychom jednání zastupitelstva nahrávali a poté zveřejňovali na youtube, nebo přímo vysílali online. S tímto však musíme dát zastupitelům ještě čas. Snad je do budoucna přesvědčíme!

Další věcí ohledně dostupnosti informací je nově zavedené zasílání usnesení Rady obce (rozhodnutí v provozních věcech chodu obce) zastupitelům meilem, aby byli "v obraze", co se na obci aktuálně odehrává. Znovu i zde vidíme informovanost zastupitelů jako zásadní. Věřili byste tomu, že dosud byly zápisy z Rady pouze k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu? Kolik zastupitelů si našlo čas je chodit pročítat si netroufáme spekulovat. Přišlo by nám v pořádku tyto zápisy aktuálně zveřejňovat na webu obce.

V neposlední řadě je díky našemu požadavku všem občanům umožněno se ke každému projednávanému bodu na zastupitelstvu obce vyjádřit ještě před hlasováním zastupitelů. Zveme vás k diskuzi! Přijďte vyjádřit svůj názor!

Při zveřejnění našeho záměru, o co chceme v budoucnu naši obec obohatit, sklidila jednoznačně největší ohlas noční linka z Brna. Ačkoliv jsem se opakovaně snažila získat nabídku ceny na zřízení nočního spoje, podařilo se to až Zdeňku Novotnému, zaměstnanci MHD, který využil svých kontaktů a tuto nabídku pro nás získal. Ta byla předložena Radě obce a schválena. Tímto moc děkujeme nejen Radě obce za podporu našeho plánu, ale také paní starostce, za dotažení celé věci a získání finanční podpory z Velatic a Hostěnic!

Stále hledáme vhodnou lokalitu na vybudování pumptracku. Několik našich návrhů už bylo zamítnuto, nicméně máme další nápad a budeme na něm pracovat. Věříme, že získáme podporu zastupitelů a projekt se podaří zrealizovat co nejdříve. Tímto velké díky Verči Drbošalové za nemálo času, energie a úsilí v tomto směru.

Filip Malota svými letitými zkušenostmi ve finančnictví pomáhá v rozhodování finančnímu výboru.

Iva Zahrádková se jako vedoucí ekologické komise neúnavně věnuje přípravě péče o zeleň v naší obci.

Olinka Hlásenská pracuje v kulturní komisi.

Pavel Zahrádka a René Hlásenský jsou členové kontrolního výboru.

Téměř všichni z naší skupiny nabízeli svoji chuť pracovat pro komise a výbory obce. Ne všichni byli ke spolupráci přizváni. Patří jim však velký dík za to, že se podílejí konzultacemi a svým poradním hlasem na všem, o co společně usilujeme. Poděkování patří i zastupitelům, kteří podporuji při hlasování naše návrhy.

Pokud vás dění na obci zajímá, máte nové nápady, možná potřebu se vyjádřit ... ozvěte se! Přizveme vás na naše schůzky a moc rádi si popovídáme.

Přejeme vám klidný čas adventní, svátky plné pohody a do nového roku pevné zdraví!!!

Eva Jochecová