Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

05.11.2018

Dne 5.11 od 18.00 proběhla Ustavující schůze zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Po zprávě o výsledcích komunálních voleb, složili noví zastupitelé obce slib zvolených členů zastupitelstva.

Dalším z důležitých bodů programu byla volba starosty a místostarosty obce. Na základě návrhu Nezávislých bylo odhlasováno, aby volba starosty i místostarosty byla veřejná.

PRO 11 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS, JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)

Volba starosty

Nové zastupitelstvo schválilo uvolněného starostu a místostarostu. Na post starosty byli navrženi dva kandidáti. Vítěz voleb - Nezávislí navrhl Ing. Barboru Švehlovou. ČSSD navrhla na post starosty Michala Janků, leadera kandidátky Nezávislých. Michal Janků nominaci nepřijal. Jediným kandidátem na starostku obce tak byla paní Ing. Barbora Švehlová.

PRO 11 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS, JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)

Volba místostarosty obce

Michal Janků byl jediný kandidát navržený za Nezávislé. 

PRO 10 (Nezávislí, KDU-ČSL,ODS-Pejřil, JINAK, ANO2011)

PROTI 5 (ČSSD, ODS-Rubínová)


Rada obce

Bylo odhlasováno, že členové rady obce budou zvoleni ve veřejném hlasování.

PRO 11 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS, JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)


Návrhy do rady obce - O.Drápal, E.Jochecová, M.Urbánek

O.Drápal 

PRO 10 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS-K.Rubínová, JINAK, ANO2011)

PROTI 5 (ČSSD, ODS-Pejřil)


E.Jochecová 

PRO 11 ( Nezávislí, ODS, KDU-ČSL , JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)


M.Urbánek 

PRO 9 (Nezávislí, ODS, JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)

ZDRŽEL SE  2 (ODS-Rubínová, KDU-ČSL)


Finační a kontrolní výbor

Předsedou finančního výboru byl zvolen R. Kolář 

PRO 11 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS, JINAK, ANO2011)

PROTI 4 (ČSSD)

Členové finanční výboru - O.Drápal - PRO 10 (Nezávislí, KDU-ČSL, ODS, JINAK, ANO2011) , 4 proti (ČSSD), 1 zdržel

F.Malota - PRO 10 , PROTI 4 (ČSSD)

Předseda kontrolního výboru byl Nezávislými navržen F. Pejřil (ODS). Ten nominaci nepřijal. Jiný návrh nebyl a předseda zůstal nezvolen. Členové kontrolního výboru tedy nebyli voleni.