Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mokré – Horákov

22.06.2020

Na středu 17.6.2020 18 hod. svolala starostka do mediatéky mimořádné zasedání Zastupitelstva obce.

Hlavním bodem programu byla přístavba dílen ZŠ Mokrá.

Obci byla přiznána dotace z ministerstva financí ve výši cca 16,5 mil Kč. 90 % dotace musí být vyčerpáno do 31.12.2020. Výběrové řízení na dodavatele bylo provedeno, vybrána byla firma Izolservis spol. s r.o. z Brna, Králova Pole s nabídkovou cenou 15 960 000 Kč včetně DPH. Na 24.6.2020 je předběžně dohodnuto předání staveniště. Doba realizace dle smlouvy je určena na 12 měsíců.

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s dodavatelem a pověřilo RO k uzavírání dodatků k této smlouvě.

V informacích starostky mimo jiné zaznělo:

  • Na konci června proběhne výběrové řízení na dodavatele plynových kotlů do ZŠ Mokrá
  • U koupaliště budou umístěny kameny z lomu, aby se zabránilo parkování aut ve VKP Bahenec