O nás

JINAK

Jsme parta aktivních lidí. Žijeme v Mokré a Horákově, v místě, které máme rádi.

Máme chuť se podílet rozvoji a vylepšování obce. Chceme prosazovat nové nápady a vytvářet projekty pro pohodlnější život a smysluplné trávení volného času.

Podpořte nás. Podejte nám pomocnou ruku, přidejte se k nám, staňte se součástí života této obce!


Kandidáti JINAK 2022

Filip Malota


Celý život se pohybuji ve financích. Svými zkušenostmi z této oblasti bych chtěl přispět i v práci pro obec, tak jak tomu je již v tomto volebním období, kdy působím ve finančním výboru. Mojí prioritou je, aby obec pracovala se svými penězi s péčí řádného hospodáře a rozumnými investicemi posilovala majetek obce. V naší obci žiji přes 20 let, a i když původně "naplavenina", dnes ji považuji za svůj domov v plném významu toho slova. Jsem ženatý otec jedné dospělé a jedné skoro dospělé dcery. Rád sportuji, cestuji a bavím se v dobré partě.


Eva Jochecová


Životním posláním matka tří dcer, povoláním učitelka cizích jazyků.

Dva roky členka Rady obce, ze které jsem kvůli výrazným názorovým neshodám odstoupila, další dva roky zastupitelka. Vedení obce, potažmo zastupitelé, musí nejen zajišťovat a řešit akutní problémy obce, ale myslet na budoucnost, jít s dobou. Citlivě k okolí, s rozumem a hlavně odvahou. Budovat a zajišťovat pohodlné, příjemné prostředí k životu nás všech.


Petr Křešťák

Vystudoval jsem VUT fakultu strojní v Brně a pracuji v obchodním oddělení strojírenské firmy. V obci žiji od narození. V letech 2006-2014 jsem byl členem obecního zastupitelstva. Mezi mé koníčky patří sport - především fotbal, kde jsem dříve působil i jako trenér mládeže.

Chtěl bych v obci prosadit větší investice, například výstavbu obecních bytů jako startovací bydlení pro mladé rodiny na dobu určitou nebo zlepšení občanské vybavenosti vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci.


Pavel Zahrádka


Jsem táta tří dětí, inženýr, člen kontrolní komise. V mokré žiji 7 let. Mám zálibu ve sportu, cestování a zahrádkaření. Dlouhou dobu jsem pro Vás monitoroval dění na zasedáních zastupitelstva obce, což považuji za samozřejmost ve vztahu obec - občan.


René Hlásenský


Žiji v obci více jak 20 let. Nyní pracuji jako strojník, a dříve jako živnostník. Jsem komunikativní, rozvážný a cílevědomý. V součastnosti jsem členem kontrolní komise na obci. Proč kandiduji? Protože mi není lhostejné dění v obci a nelíbí se mi některá rozhodnutí současného vedení.


Veronika Toufarová


Jsem rodilá Horákovšťačka, aktivní máma dvou neposedných kluků. Bezpečnost, zdravé zelené prostředí, smysluplné investování financi a podpora sportovního využití v obci mi dávají největší smysl.


Stanislav Jančík


Jsem rodilý Mokršťák a tedy mne zajímá, co se v obci děje a kam směřuje. V mém zaměstnání kvalitu finálního produktu určuje mimo jiné i to, jak dokáží jednotlivé týmy spolupolupracovat. Tak si myslím, že i obec by měla být maximálně otevřená a transparentní. Jako otec dvou dcer bych si to moc přál. 

Michaela Bartoníková


Jsem máma dvou dětí, manželka, a když zbude čas tak i milovnice sportu. Ve své profesi učím lidi a firmy, jak efektivně komunikovat, spolupracovat a rozvíjet svůj potenciál. A to bych chtěla i pro vedení naší obce - lidi, kteří se umí domluvit, chtějí spolupracovat a rozvíjet místo, kde žijeme. Osobně bych se chtěla věnovat rozvoji sportovních aktivit v naší obci.

Lucie Zrůstová


Učím matematiku na vysoké škole. Kromě toho jsem máma na plný úvazek. Ráda bych se zasadila o rozšíření kulturních a společenských aktivit v obci, mimo jiné také o rozšířené otvíracích hodin v knihovně.

Lubor Švábenský


Od mládí žiji v obci Mokrá-Horákov. S manželkou jsme vychovali dva syny. Rád cestuji, bavím se, sportuji. Obec by měla bohatě podporovat kulturní a společenské aktivity, jak se říká tmelit kolektiv. Pro všechny věkové skupiny může uspořádat něco, co lidi pobaví a potěší, ať už je to výlet nebo taneční zábava..“

Lenka Dobšáková


Jsem máma dvou dětí a pracuji jako akademický pracovník na univerzitě v Brně. Život mě naučil překonávat překážky, protože vše se dá nějak udělat, pokud člověk opravdu chce. Naučil mě být otevřená různým řešením a diskuzí dojít k nejlepšímu řešení.


Olga Hlásenská


V Mokré žiji 20 let. Již 15 let zde s láskou pečuji o naše nejmenší.

Jen vzdělané a vychované děti nám jednou mohou vrátit to, co jsme do nich vložili. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel v naší obci je do budoucna potřeba zajistit dostatečnou kapacitu míst v MŠ a ZŠ.


Iva Zahrádková


Jsem učitelka mateřské školy, momentálně na rodičovské dovolené.

Baví mě toulání v přírodě, cestování a zahrádkaření. Dva roky jsem strávila jako vedoucí ekologické komise s lidmi, kteří svou práci zde dělají opravdu srdcem. Dává mi smysl jejich nápady a doporučení uvádět do reality.


Zdeněk Novotný


Pracovitý se smyslem pro detail, kritický realista s nohama pevně na zemi. Je na něj vždy spolehnutí. Heslo pro další zastupitelstvo by mělo znít: Prostě lidem blíž - JINAK

Hana Vráželová


Je mi 46 let, narodila jsem se ve Vyškově. Pracují jako asistentka

ve strojírenské firmě v Brně. V Mokré bydlím již asi 17 let.

Na rozvoji naší obce mi záleží, proto jsem se rozhodla podpořit sdružení, kterému důvěřuji.