Program

JINAK

Program JINAK

1. Řešení kapacit občanské vybavenosti

 • reagování na stálý nárůst počtu obyvatel v obci
 • navyšování kapacit školky, školy
 • příjezdové cesty
 • zdravotnická péče


2. Hospodaření

 • dlouhodobý plán investic neomezený volebním obdobím dle návrhů napříč volebními stranami
 • efektivní zhodnocování finančních prostředků obce, které nejsou aktuálně využité
 • podpora rozvoje drobného podnikání v obci, vznik nových pracovních míst v obci a
 • zvýšení příjmů do obecního rozpočtu


3. Transparentnost

 • zapojení veřejnosti do dialogu o obecních záležitostech
 • informovanost obyvatel
 • princip otevřené radnice, konec jednání za zavřenými dveřmi


4. Péče o zeleň

 • maximální využití dotací na obnovitelné zdroje (obecní budovy - solární panely, retenční nádrže)
 • nakládání s odpady, dostupnost a zpřístupnění třídění
 • zelené odpočinkové zóny


Volební leták