Program

JINAK

Plnění našich závazků z programu

Od návrhu na online vysílání jednání Zastupitelstva obce po jednání za zavřenými dveřmi

(Zvýšení informovanosti a občanské aktivity zapojením veřejnosti do rozhodování o významných plánech v obci. On-line vysílání veřejného zasedání zastupitelstva.)

Od začátku je naší filozofií sdílení informací, transparentnost. Vedení obce už opakovaně svolává "pracovní schůzky Zastupitelstva obce", kde očekává jednání za zavřenými dveřmi o bodech, které se následně mají projednávat na veřejných jednáních Zastupitelstva obce. Z veřejných jednání Zastupitelstva obce se stává němá hra na zvedání rukou.

Jednání Zastupitelstva obce by mělo být diskuzním fórem, které vyústí v demokratické hlasování o dané problematice. Veřejnost má prostor se vyjádřit. Všechny názory by měly být pečlivě zaznamenány v zápise z jednání a ten poté zveřejněn ve všech obecních médiích, tedy včetně Zpravodaje obce. Všichni mají právo vědět, jaké názory zastupitelé zastávají a jestli a s kým "jedou na stejné vlně" 😊


Program JINAK

Volební leták